รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 80 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 2563 จำนวน 80 อัตรา บางตำแหน่งรับ ป.ตรีทุกสาขา

สำนักงานศาลปกครอง 5 อัตรา

เลขานุการประจำองค์คณะ 5 อัตรา
สมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 9 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) 1 อัตรา
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) (ส่วนภูมิภาค) 4 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค) 3 อัตรา
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) 1 อัตรา
สมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม(ส่วนกลาง) ส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://mdes.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 16 -24 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการท่องเที่ยว 12 อัตรา

นักพัฒนาการท่องเที่ยว 9 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 3 อัตรา
สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2563 ที่เวปไซต์ https://dot.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 49 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
นักวิชาการอุตสาหกรรม 29 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 8 อัตรา
วิศวกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 2 อัตรา (กรุงเทพ)

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า