สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสอบพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 11 – 17 กันยายน 2563 ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม