สำนักงานคลัง เขต 6 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง

รับสมัคร เจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคลัง เขต 6 พิษณุโลก