รวมเปิดสอบพนักงานราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 26 ก.ค.63 ถึง 101 อัตรา (ส่วนกลาง)

รวมงานพนักงานราชการ

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)ที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ 26 กรกฎาคม 2563 ถึง 100 อัตรา บางตำแหน่ง รับ ป.ตรีทุกสาขา ม.3 / ม.6

กรมการข้าว 1 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครที่ กรมการข้าว สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสุขภาพจิต 19 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา (ม.3 / ม.6)
ขอและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ 3 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4 อัตรา

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านต่างประเทศ) 2 อัตรา
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านกฎหมาย) 2 อัตรา
สมัครทางเวปไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 5 – 18 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3 อัตรา

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://rlpd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร 1 อัตรา

นักวิชาการเกษตร (กปผ.) 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://doa-apsrdo.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 10 อัตรา

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
นายช่างเทคนิค 1 อัตรา (สงขลา)
นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา (กรุงเทพ)
นายช่างรังวัด 1 อัตรา (กรุงเทพ)
นักธรณีวิทยา 4 อัตรา (กรุงเทพ 3 อัตรา,อุดรธานี 1 อัตรา)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา (พิษณุโลก)
นักวิชาการอุตสาหกรรม 1 อัตรา (กรุงเทพ)
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://dpim.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ 52 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา (สระบุรี)
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา (กทม.1)(สระบุรี 3)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 4 อัตรา (กทม.1)(สระบุรี 3)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (สุราษฯ)
เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา (กทม.3) (ลำปาง2)(นครราชสีมา1)(สุราษฯ2)
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
ช่างสำรวจ จำนวน 7 อัตรา (กทม.1)(ลำปาง1)(ตาก2)(สระบุรี1)(สุราษฯ2)
เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (กทม.)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการป่าไม้ 13 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
นิติกร จำนวน 2 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือรับรอง/ยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 ตำแหน่งที่สมัครสอบ จะต้องสอบในสนามสอบท้องที่ของหน่วยงานนั้น

กรมศิลปากร 11 อัตรา

นิติกร 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา
ดุริยางคศิลปิน (ฮอร์น) 1 อัตรา
ดุริยางคศิลปิน (ไวโอลิน) 1 อัตรา
นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์) 3 อัตรา
นายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ) 1 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
สมัครได้ทาง internet ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า