กรมเจ้าท่า เปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา (หลายจังหวัด)

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง 4 อัตรา (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา
มีความสามารถในการว่ายน้ำ

2. ตำแหน่ง พนักงานวัดระดับน้ำ 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา

3. ตำแหน่ง สรั่งเรือ 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
มีประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

5. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

6. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ม.6 หรือ ปวช ทุกสาขา
มีความสามารถในการว่ายน้ำ

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
ปวส.ทุกสาขา

8. ตำแหน่ง กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
ม.3 หรือ ม.6
มีความสามารถในการว่ายน้ำ

9. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือ เข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
ปวส.ทุกสาขา

11. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

12. ตำแหน่ง กะลาสี (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
ม.3 หรือ ม.6
มีความสามารถในการว่ายน้ำ

13. ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเรือขุด (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขุดลอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

14. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

15. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

16. ตำแหน่ง นายช่างขุดลอก (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ี 6) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/

ส่วนกลาง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ี 6