กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบ พนักงานราชการ 49 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ป.ตรีทุกสาขา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

3. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม 29 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ป.ตรีทุกสาขา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ป.ตรีทุกสาขา

5. ตำแหน่ง นิติกร 8 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

6. ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์

8. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ในระดับดีมาก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป