กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา (ชลบุรี และ กทม.)

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
1. พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
3. ช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
4. ช่างปูน (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
5. ช่างไม้ (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
6. ช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร
1. ช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 10 อัตรา
2. ช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา
3. ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 5 อัตรา
4. ช่างปูน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
5. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา
6. ช่างไฟฟ้า (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
7. ช่างไม้ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม