กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ 26 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร

1. ตำแหน่ง นักโบราณคดี 4 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

2. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา

3. ตำแหน่ง นักอักษรศาสตร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางวรรณคดีไทย หรือทางภาษาไทย

4. ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

6. ตำแหน่ง นายช่างประณีตศิลป์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 23110 บาท
ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญงานด้านช่างศิราภรณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี

7. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์) 3 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
ปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม

8. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ) 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
ปวช.สาขาวิชาศิลปกรรม

9. ตำแหน่ง นายช่างหล่อ 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ เทคนิคการหล่อ เทคนิคอุตสาหกรรม ศิลปกรรม เทคนิคการผลิต

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
ปวช.สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

11. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

11. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาการก่อสร้าง โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม

12. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส.สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

13. ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ทุกสาขาวิชา

14. ตำแหน่ง พนักงานดูแลโบราณสถาน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส.ทุกสาขา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม