โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (หมดเขต 20 ธ.ค.62)

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หมดเขต 20 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 13300 บาท / เดือน
  • ปริญญาตรี ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

ขอและัยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2562

ประกาศขยาย
รายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
Please follow and like us: