ธกส. สำนักงานใหญ่ รับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานลูาค้าสัมพันธ์ 10 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์รับสมัคร

ผู้ช่วยพนักงานลูาค้าสัมพันธ์ (Call Center) จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เพศชาย/หญนง อายุตั้งแต่ 18 -35 ปี
สำเร็จการศึาษาไม่ต่ำว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุาสาขาวิชา จากสถาบันการศึาษาที่ ก.พ.รับรอง
ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้าน Call Center, Customer Service,หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีลัาษณะงานเช่นเดียวกับตำแหน่งที่สมัครตามประกาศของธนาคาร
กรณีไม่มีประสบการณ์การทำงาน ต้องมีหนังสือรับรองผ่านาารอบรมหลัาสูตรเรียนคอมพิวเตอร์ และมีคะแนนผ่านการอบรมหลักสูตรพิมพ์ดีดสัมผัส จากสถาบันที่เปิดสอนคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัตนตรงตามประดาศรับสมัครสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.Jobtopgun.com หรือฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของธ.ก.ส. ทางเว็บไซต์ www.irecruitbaac.com สำหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติการสมัครงานไว้กับธนาคารก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จะต้องบันทึกข้อมูลการสมัครใหม่โดยเลือกหัวข้อ “สายงานที่สนใจ”ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน-ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โดยสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการซึ่งธนาคารจะเปิดรับสมัครจนถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 -6

รายละเอียดเพิ่มเติม