ไทยนิปปอนเวจเทเบล รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต 50 อัตรา (ประกาศ 4 ตุลาคม 2562)