คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้)

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา
เงินเดือน 13800 บาท / เดือน
ปวส.ทุกสาขา

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ
เงินเดือน 12430 บาท / เดือน
ม.6 / ปวช.ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2564 โดยส่งไปรษณีย์มาที่

งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศรับสมัคร

error: Content is protected !!