ม.นเรศวร รับสมัครปี 2563 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (หมดเขต 10 ม.ค.63)

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา สังกัด กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

  • ค่าตอบแทน 17520 บาท / เดือน
  • ป.ตรี วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมสำรวจ / วิศวกรรมสุขาภิบาล / งิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • มีใบประกอบวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีผลสอบภาษาอังกฤษ CEPT A2 ขึ้นไป

ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กองบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
Please follow and like us: