ม.นเรศวร รับสมัครปี 2563 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (หมดเขต 10 ม.ค.63)

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา สังกัด กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

  • ค่าตอบแทน 17520 บาท / เดือน
  • ป.ตรี วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมสำรวจ / วิศวกรรมสุขาภิบาล / งิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • มีใบประกอบวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีผลสอบภาษาอังกฤษ CEPT A2 ขึ้นไป

ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กองบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม