โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร รับสมัคร อาจารย์ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง
อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
มีเกรด GPA 3.00

ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพิ่มเติม