โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 15960 บาท / เดือน
  • ชายหญิงอายุ ไม่เกิน 30 ปี
  • ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาหัวใจและทรวงอก
  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2562 ใันวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม