วิทยาลัยการค้นคว้าระดับฐานราก ม.นเรศวร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรี ทุกสาขา)

ด้วยวิทยาลัยการค้นคว้าระดับฐานราก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 17520 บาท / เดือน
  • มีความรู้ ความสามารถในการพูดฟังอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  • ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยค้นคว้าระดับฐานราก อาคารมหาธรรมราชา ห้อง TA214 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055-96-8730

รายละเอียดเพิ่มเติม