มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ 3 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการ ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความสามารถทางด้าน Microsoft Office
  • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความสามารถทางด้าน Microsoft Office
  • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

  • ปริญญาตรี บัญชี หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ทางด้านเศรษฐศาสตร์
  • มีความสามารถทางด้าน Microsoft Office
  • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

ขอและยืื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055-96-1113 รับสมัคร 16 – 24 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม