ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ 3 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลจีดจ้างพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารงานบุคคล กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ม อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา