คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา (ม.6/ปวช.ทุกสาขา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม 
ค่าตอบแทน 12430 บาท / เดือน
ใช้วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 ธันวาคม 2562 ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ประกาศรับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
 ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf