คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานห้องปฏิบัติการ (หมดเขต 27 ธ.ค.62)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ขยายระยะเวลา) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานราชการเงินรายได้

ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท เพื่อประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอนามัยชุมชน สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ จนถึงภายในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลาราชการ
(คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

– ผู้สมัครสอบแข่งขันได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นระยะเวลา 1 ปี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.health.nu.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-967-444

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร