สสจ นครสวรรค์ รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 20 ตำแหน่ง 112 อัตรา

ด้วยสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 112 อัตรา

 1. เภสัชกร 2 อัตรา
 2. แพทย์แผนไทย 3 อัตรา
 3. พยาบาลวิชาชีพ 13 อัตรา
 4. นักกายภาพบำบัด 4 อัตรา
 5. นักจิตวิทยา 2 อัตรา
 6. นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา
 7. นักโภชนาการ 3 อัตรา
 8. นักวิชาการสาธารณสุข 39 อัตรา
 9. นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 1 อัตรา
 10. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา
 14. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 15. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
 16. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา
 17. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา
 18. พนักงานช่วยการพยาบาล 3 อัตรา
 19. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17 อัตรา
 20. พนักงานบริการ 4 อัตรา
 21. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ปริญญาตรี 100 บาท
ต่ำกว่า ปริญญาตรี 50 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม