เทศบาลเมืองตาก รับสมัครพนักงาน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา

ด้วยเทศบาลเมืองตาก มีความประสงคืรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยครู สาขาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู สาขาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู สาขาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
 • พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป

 • ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
 • คนงาน 1 อัตรา
 • ยาม 2 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองทีี่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันที่ 2 – 10 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม