โรงเรียนวังทองพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนวังทองพิทยาคมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง
2.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

สามารถติดต่อสมัครพร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564
[ เวลา 08.30 – 16.30 น. ]

error: Content is protected !!