โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล รับสมัคร นักรังสีเทคนิค​​​​​​​

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค​​​​​​​ จำนวน 1 อัตรา​

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
• อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
• มีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
• ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใดๆ ทั้งสิ้น
• มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม

✅การรับสมัครสอบ :
​ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ชั้น 2 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ช่วงเช้า 09.00-11.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 -16.00 น.
❗️(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร 055-909888 ต่อ1021
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

กำหนดการสอบ :
วัน/เวลา
** ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์ *

วิธีการคัดเลือก
– สอบสัมภาษณ์

สถานที่
ห้องประชุมอินเตอร์ 3 ชั้น 2 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน :
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว​​​จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​​​​​​​​จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน​​​​​​​​​จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ / สำเนาทรานสคิปท์​​​​​​จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ​​จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบผ่านการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน (สด.5 หรือ (สด.43) (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)​จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)​​​​​​​​จำนวน 1 ฉบับ
​ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย