โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก รับสมัครงานหลายอัตรา (19 ก.ค. 2564)

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)
2. คลิป VDO แนะนำตัว ความยาว 5 นาที
3. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) และสำเนาบัตรสมาชิก(เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)
7. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
8. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
9. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด
ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพิษณุเวช อาคาร7 ชั้น6
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
โทร. 055-90-9000 ต่อ 6118 มือถือ 081-707-9811
email : recruit_psvgroup@princhealth.com

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!