บริษัท​ HONDA​ รับสมัคร​ พนักงานฝ่ายผลิต​ 100​ อัตรา​ (ม.3-ปวช.ทุกสาขา)​

ด่วน! เปิดรับสมัครผู้ชายจำนวน 100 อัตรา เปิดรับสมัครเวลา 08.30-09.30น.

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฏการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ขอให้ผู้สมัครสวมหน้ากากในการมาสมัครงานและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท