SCG Express สาขาพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานขับรถจักรยานยนต์ (รถบริษัทฯ)

SCG Express สาขาพิษณุโลก เปิดรับสมัคร พนักงานบริการรับส่งสินค้า
พนักงานขับรถจักรยานยนต์ (รถบริษัทฯ)


เส้นทางวิ่ง : สุโขทัย

รายได้รวม 16,000-18,000 บาท

*** สวัสดิการ
– บรรจุเป็นพนักงานประจำ
– ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์)
– เวลาทำงาน 7.00-16.00 น.
– เงินพิเศษ (Incentive)
– เงินทำงานล่วงเวลา OT
– ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
– โบนัท (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
– ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก
– ประกันอุบัติเหตุ
– ประกันสังคม
– วันหยุดพักร้อน
– ชุดยูนิฟอร์ม
– อบรมขับขี่ปลอดภัย 4 วัน

*** เอกสารสำหรับสมัครงาน
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
– สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ชุด
– สำเนาใบอนุญาตขับรถ ประเภทส่วนบุคคล 1 ชุด

***คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 45 ปี
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– รักในงานบริการ ขยันซื่อสัตย์ มีน้ำใจ ชอบทำงานเป็นทีม
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้
– ชำนาญเส้นทางในเขตสาขาที่รับผิดชอบ
– มีความชำนาญในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
– สามารถขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
– ไม่มีประวัติอาชญากรรม
– สุขภาพเเข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
– ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
– มีประสบการณ์ขับรถส่งพัสดุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

***ลักษณะการทำงาน
– ขับขี่สุภาพ รักงานบริการ ชำนาญพื้นที่
– ส่งพัสดุตามบ้านลูกค้าประมาณ 50 กล่อง/วัน
– รับพัสดุจากลูกค้าตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
– จัดเรียงพัสดุพร้อมนำส่งลูกค้า
– เคลียร์ค่าใช้จ่ายการส่งพัสดุกับฝ่ายธุรการ
หลังจากส่งพัสดุเสร็จ
– ศึกษาเส้นทางเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการส่งพัสดุ
อย่างมีประสิทธิภาพ
– ใช้รถบริษัท น้ำมันบริษัท

ติดต่อ : 098-2857848 , 093-3057249
รบกวนโทรสอบถามได้ตามเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น

หมายเหตุ:
บริษัท สมาร์ท โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด
เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากร
– พนักงานบริการขับรถผู้บริหาร
– พนักงานบริการขับรถรับส่งสินค้า
– พนักงานคลังสินค้าบางนา(ห้องเย็น)
ซึ่งทำการจัดตั้งการดูแลโดยทีมงานเอสซีจีโลจิสติกส์