นัดพบแรงงานพิษณุโลก รอบนี้จัดหนักกว่า 10,000 อัตรา และฝึกอาชีพ 50 อาชีพ ฟรีทั้งงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการนัดพบแรงงานใหญ่และโครงการวันมหกรรมอาชีพ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Northern Job & Career Expo 2020” ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หร้อมฝึกอาชีพอิสระอีกกว่า 50 อาชีพ

งานนี้ฟรี…ตลอดงาน

ขอขอบคุณ
สำนักงานจัดหางานพิษณุโลก
ผู้ใช้สมาชิก facebook Mitkwan Chomdeang