โค้งสุดท้าย สำหรับคนอยากบรรจุราชการ วุฒิ ปวช ปวท ปวส ป.ตรี ทุกสาขา มีตำแหน่งให้ 244 อัตรา

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563  จำนวน 958 อัตรา สำหรับท่านที่มีวุฒิ ปวช.ทุกสาขา, ปวท.ทุกสาขา, ปวส.ทุกสาขา และปริญญาตรีทุกสาขา มาให้สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครกัน 

ตำแหน่งที่รับสมัคร วุฒิปวช.ทุกสาขา, ปวท.ทุกสาขา, ปวส.ทุกสาขา

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันทุกสาขา

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา – ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
  • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  • ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็ปไซต์ https://bangkok.thaijobjob.com และ http://ksb.bangkok.go.th

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

1.) กรณีผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)   ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
– ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท
– ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

2.) กรณีผู้สมัครสอบ ไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 530 บาท ซึ่งประกอบด้วย
– ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 500 บาท
– ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โทร. โทร 02-221-2141 ต่อ 1148, 1168 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หมดเขต 4 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม