สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดสอบบรรจุพนักงาน 36 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ด้วยคณะสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลใน ตำแหน่งพนักงานบัญชี

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี สถานธนานุบาล จำนวน 34 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี ประจำสำนักงาน คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 13285 บาท / เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี ที่ กพ รับรอง

รับสมัครทาง internet ที่เวปไซต์ https://lgp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 3-9 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 330 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม