สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง 300 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ 7 ตำแหน่ง 302 อัตรา

รับสมัคร 22 – 24 กันยายน 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์