วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิคส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิคส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน
  • ป.ตรีที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิคส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ตั้งแต่ 16 – 24 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม