มทร.ธัญบุรี เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา (สมัครออนไลน์)

มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
2) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตราอัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
3) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
4) ตำแหน่ง สถาปนิก 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 20,540 บาท
5) ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตราอัตราค่าจ้าง 22,750 บาท
6) ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
7) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
8) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 22,750 บาท
9) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
10) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)


ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เวปไซต์ https://rmutt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดตำแหน่ง

งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา
Please follow and like us: