มทร.ธัญบุรี เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา (สมัครออนไลน์)

มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
2) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตราอัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
3) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
4) ตำแหน่ง สถาปนิก 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 20,540 บาท
5) ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตราอัตราค่าจ้าง 22,750 บาท
6) ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
7) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
8) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 22,750 บาท
9) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
10) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)


ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เวปไซต์ https://rmutt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดตำแหน่ง