กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ผ่าน ภาค ก. ป.ตรี

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
ผ่าน ภาค ก. ปวส.

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผ่าน ภาค ก. ป.ตรี

4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผ่าน ภาค ก. ป.ตรี

5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสาสนเทศศาสตร์ สาขาวิขาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ผ่าน ภาค ก. ป.ตรี

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม