กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการ 111 อัตรา (ปวช ทุกสาขา.)(ส่วนกลาง)

กรมสรรพากร  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) 106 อัตรา

  • ค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,280 บาท
  • เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์) 5 อัตรา

  • ค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,280 บาท
  • เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิขาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ