กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 325 อัตรา

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ทุกตำแหน่งต้องผ่านภาค ก. ของ กพ.

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 10 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 15 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติการ 300 อัตรา (ปวท – ปวส.ทุกสาขา)

รับสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา
Please follow and like us: