กรมป่าไม้ รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 1,090 อัตรา (หลายจังหวัด)

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 39 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (แม่ฮ่องสอน) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 7 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรีและกาญจนบุรี) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 4 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (เพชรบุรี) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 4 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครราชสีมา / พัทลุง) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 6 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา / ปัตานี) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 5 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช / พัทลุง) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 6 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง / อุตรดิตถ์) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 5 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครราชสีมา / พัทลุง) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 6 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 848 อัตรา / ไม่จำกัดวุฒิ / เงินเดือน 9,000 / หมดเขตรับสมัคร 21 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง / อุตรดิตถ์) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 5 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี / บึงกาฬ / เลย) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 6 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)รับสมัคร
ผู้ช่วยงานสำรวจ 80 อัตรา / ไม่จำกัดวุฒิ / เงินเดือน 9000
ผู้ช่วย GIS 16 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15000
หมดเขตรับสมัคร 23 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 12 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 23 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 7 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 12 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 23 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 3 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ปราจีนบุรี) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ 19 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 15,000/ หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย.63 รายละเอียดเพิ่มเติม