กรมธนารักษ์ เปิดสอบพนักงาน 20 อัตรา (ส่วนกลาง)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2563

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรฺ์ 1 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา
นายช่างโยธา 2 อัตรา
นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
นายช่างสำรวจ 1 อัตรา (ปวส.)
นายช่างสำรวจ 1 อัตรา (ปวช.)
พนักงานขับรถยนต์ (ป.6)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม