กรมธนารักษ์ เปิดสอบพนักงาน 20 อัตรา (ส่วนกลาง)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2563

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรฺ์ 1 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา
นายช่างโยธา 2 อัตรา
นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
นายช่างสำรวจ 1 อัตรา (ปวส.)
นายช่างสำรวจ 1 อัตรา (ปวช.)
พนักงานขับรถยนต์ (ป.6)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา
Please follow and like us: