สพม. เขต 39 รับสมัคร เวรยาม (ม.6)

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ตำแหน่งเวรยาม 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 9000 บาท / เดือน
  • เพศชาย ใช้วุฒิ ป.6

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39 ตำบลท่าทอง อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม