รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับสมัคร ช่างยานยนต์ล้อ (อัตราสิบเอก)

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน
เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน(อัตราสิบเอก)
ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑)

  • อายุ 18 – 30 ปี
  • ปวช ช่างยนต์เท่านั้น ถ้าสูงกว่าจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธฺ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ธุรการกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช