รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับสมัคร ช่างยานยนต์ล้อ (อัตราสิบเอก)

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน
เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน(อัตราสิบเอก)
ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑)

  • อายุ 18 – 30 ปี
  • ปวช ช่างยนต์เท่านั้น ถ้าสูงกว่าจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธฺ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ธุรการกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
Please follow and like us: