ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รัยสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย 28 ตำแหน่ง 38 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงที่ เวปไซต์ ้http://kmutt.thaijobjob.com