กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัคร นายทหารชั้นประทวน 5 ตำแหน่ง 16 อัตรา

พล.ร.4 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 16 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง
1. พลขับรถ 8 อัตรา
2. เสมียน 4 อัตรา
3. ช่างยานยนต์ล้อ 2 อัตรา
4. ช่างยานยนต์ 1 อัตรา
5. ช่างอาวุธ 1 อัตรา


3-23 ธ.ค. 62 จำหน่ายใบสมัคร
22-23 ธ.ค. 62 รับสมัครฯ
26-27 ธ.ค. 62 ดำเนินการสอบ
รายละเอียดตามประกาศ พล.ร.4