กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัคร พนักงานราชการ 20 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 20 อัตรา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

  • คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน

รับทางเว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 มกราคม 2563 และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม