สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.2) 1 อัตรา ทำงานที่เพชรบูรณ์
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส.หรือ อนุปริญญา 3 ปี สาขา บริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.2)  1 อัตรา ทำงานที่อุตรดิตถ์
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรีทุกสาขา

พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.2)  1 อัตรา ทำงานที่ตาก
ม.3 /มศ.3/ ม.6
เงินเดือน 10430 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก ตั้งแต่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียดตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง