รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด จำนวน 1142 อัตรา (4 ก.พ.64)

รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 4 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,142 อัตรา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22 อัตรา (ไม่ใช้ กพ.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 12 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://sbpac.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมศุลกากร 50 อัตรา

นิติกรปฏิบัติการ 10 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 10 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 อัตรา
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 20 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 215 อัตรา

พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ 74 อัตรา
พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 54 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 21 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 9 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
จ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 103 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 25 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ป.ตรีืทุกสาขา)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม

กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 14 อัตรา (พลเรือนสมัครได้ )

นายทหารประทวน 14 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 76 อัตรา (นครปฐม)

ตำแหน่ง อาจารย์ 40 อัตรา
ตำแหน่ง วิชาชีพและบริหารทั่วไป 36 อัตรา
รายละเอียดตำแหน่ง
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbu.ac.th และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการชำระเงินส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยห้อง 402 ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (b7.3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยเขียนกำกับที่มุมขวาล่างของหน้าซองว่าสอบบรรจุปี 2564 ภายในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศนี้ครั้งนี้ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมฝากส่งไปรษณีย์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กองบัญชาการกองทัพไทย 31 อัตรา

นายทหารสัญญาบัตร 6 อัตรา
นายทหารประทวน 25 อัตรา
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/ วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติ

กรมสรรพากร 631 อัตรา

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 265 อัตรา
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 350 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 16 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ