รวมเปิดสอบพนักงานราชการ อัพเดต 28 ม.ค.64 จำนวน 86 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 27 มกราคม 2564 จำนวน 86 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ม.3 ปวช.ทุกสาขา

กรมโยธาธิการและผังเมือง 5 อัตรา (สมัครออนไลน์)

พนักงานผังเมือง 1 อัตรา
พนักงานจัดสถานที่พิธีการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
พนักงานเทคนิค 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงที่เวปไซต์ https://dpt.thaijobjob.com/

สถาบันพระบรมราชชนก 1 อัตรา (ตรัง)

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัครั 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

กองบังคับการตำรวจน้ำ 13 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ช่างซ่อมเครื่องจักรกล 4 อัตรา
ช่างทั่วไป 5 อัตรา
ลูกมือช่าง 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://marinepolice.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสรรพาวุธทหารเรือ 38 อัตรา

พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา (ม.3)
ช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 16 อัตรา
ช่างปูน (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
ช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 9 อัตรา
ช่างประปา (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ช่างไฟฟ้า (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ช่างไม้ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
ช่างปูน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
สมัครสอบด้วยตนเองที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก 3 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.2) 1 อัตรา ทำงานที่เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.2)  1 อัตรา ทำงานที่อุตรดิตถ์
พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.2)  1 อัตรา ทำงานที่ตาก
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก ตั้งแต่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียดตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10 อัตรา

นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
แพทย์แผนไทย 3 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตั้งแต่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธฺ 2564 ที่เว็บไซต์ https://dtam.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพ่ิมเติม

สำนักงาน กพ. 5 อัตรา

นักคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตั้งแต่ 20 มกราคม – 3กุมภาพันธฺ 2564 ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 5 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
แพทย์แผนไทย 2 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร 25 – 31 มกราคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://sasukpattani.thaijobjob.com/

สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 อัตรา

เจ้าพนักงานประมง 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 26 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคลังเขต 3 จำนวน 2 อัตรา (นครราชสีมา)

เจ้าหน้าที่การคลัง 2 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
สมัครได้ตั้งแต่ 25 – 29 มกราคม 2564
(สมัครทางไปรษณีย์) รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

กรมทางหลวง 1 อัตรา (กทม.)

พนักงานบริการ 1 อัตรา ม.3 ขึ้นไป
สมัครได้ตั้งแต่ 25 – 29 มกราคม 2564 ณ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 20 – 28 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ติดต่อ 055 – 360007 รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า