รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ 522 อัตรา 25/5/64

เปิดสอบบรรจุข้าราชการ อัตรา อัพเดท 25 พฤษภาคม 2564
มีตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา จำนวน 522 อัตรา
******ทุกตำแหน่ง ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมวิชาการเกษตร 10 อัตรา

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 10 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://doa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา

นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านพยาธิวิทยากายวิภาค) 1 อัตรา
นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจิตเวชศาสตร์) 1 อัตรา
นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://cifs.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการเกษตร 200 อัตรา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (พื้นที่ทั่วไป) 197 อัตรา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 3 อัตรา
สมัคราสอบได้ที่เวปไซต์ https://doae.thaijobjob.com/ หรือดู รายละเอียด

กรมเจ้าท่า 11 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 1 อัตรา
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมชลประทาน 26 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 12 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 13 อัตรา

เศรษฐกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
เศรษฐกรปฏิบัติการ 9 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมควบคุมโรค 17 อัตรา

นายแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
เภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการปกครอง 206 อัตรา

ปลัดอำเภอ จำนวน 50 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 100 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าหน้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
สมัครสอบแข่งขันในวันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564ได้ที่ http://job.dopa.go.th
รายละเอียดปลัดอำเภอ
รายละเอียดเพิ่มเติม 2

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

กระทรวงการต่างประเทศ 44 อัตรา

นักวิเทศสหการปฏิบัติการ 8 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 30 อัตรา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
นักวิเทศสหการปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 

error: Content is protected !!