รวมงาน สอบบรรจุข้าราชการ 600 อัตรา อัพเดต 25 กุมภาพันธ์ 2564

รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 600 อัตรา มี ป.ตรีทุกสาขา 118 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 26 อัตรา ปวช.ทุกสาขา 20 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 20 อัตรา

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 20 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 99 อัตรา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 1 อัตรา  (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกรปฏิบัติการ 7 อัตรา 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา  (ป.ตรีทุกสาขา)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 59 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 15 อัตรา 
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา  (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 2 -29 มีนาคม 2564 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 15 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://mnre.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ – 8 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมศุลกากร 50 อัตรา

นิติกรปฏิบัติการ 10 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 10 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 อัตรา
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 20 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 215 อัตรา

พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ 74 อัตรา
พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 54 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 21 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 9 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 103 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 25 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 70 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม

กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 14 อัตรา (พลเรือนสมัครได้ )

นายทหารประทวน 14 อัตรา (ม.3 – ปวช)
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 76 อัตรา (นครปฐม)

ตำแหน่ง อาจารย์ 40 อัตรา
ตำแหน่ง วิชาชีพและบริหารทั่วไป 36 อัตรา
รายละเอียดตำแหน่ง
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbu.ac.th และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการชำระเงินส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยห้อง 402 ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (b7.3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยเขียนกำกับที่มุมขวาล่างของหน้าซองว่าสอบบรรจุปี 2564 ภายในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศนี้ครั้งนี้ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมฝากส่งไปรษณีย์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ