รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ 478 อัตรา อัพเดต 10 มีนาคม 2564

รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 10 มีนาคม 2564 จำนวน 478 อัตรา มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา 36 อัตรา

สำนักงาน กศน. 35 อัตรา (สอบภาค ก ทีหลังๆได้)

ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา )
 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา )
 4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา )
 6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา )
 7. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 10. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
 4. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://nfe.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทางหลวงชนบท 13 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 10 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 3 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ https://drr.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมปศุสัตว์  15 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 15 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรน้ำ 53 อัตรา (สมัครออนไลน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 14 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 25 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://dwr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงาน ก.พ.ร.  15 อัตรา

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 10 อัตรา (ป.โท ทุกสาขา)
นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา (ป.โท)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.opdc.go.th/ หัวข้อข่าวสาร/กิจกรรม หัวข้อย่อย ข่าวรับสมัครงาน ตั้งแต่วันนี้ -17 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ใบสมัครออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 20 อัตรา

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 20 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 99 อัตรา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 1 อัตรา  (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกรปฏิบัติการ 7 อัตรา 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา  (ป.ตรีทุกสาขา)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 59 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 15 อัตรา 
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา  (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 2 -29 มีนาคม 2564 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 215 อัตรา

พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ 74 อัตรา
พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 54 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 21 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 9 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ