กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดสอบพนักงาน 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง )

สมัครทางอินเตอร์เน็ต 10 – 16 มี.ค.64
ไม่ผ่านต้องภาค ก.

นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 7 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม 8 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา (ม.3 / ม.6)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://dep.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม